Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rijit

23 Haziran 2021

     Sert, katı, uzlaşmaz, bildiğinden şaşmayan. Fransızca rigide (rijid: ‘sert, katı, bükülmez) sözünden gelmektedir. Aynı kökten türetilen Fransızca rigidité ‘sertlik, katılık, bildiğinden şaşmazlık’ demektir. Latince rigidus (=sert, katı) sözüyle bağlantılıdır. Latincede rigēre (=katı olmak) yüklemi bulunuyor. Bu bağlamda aynı dilde rigentis (=katı, sert) ve rigēscere (=sertleşmek, katılaşmak) kelimeleri de kullanılıyordu. Aynı karşılıkta İngilizce rigid, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce rigida (müennes şekli) ve rigido (eril şekli) sözleri biliniyor.