Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Riyakâr

25 Nisan 2021

     İkiyüzlü, mürai, yalandan gösteriş yapan, özü sözü bir olmayan. Arapça riya (=ikiyüzlülük, özü sözü bir olmama) kelimesine Farsça kâr (=-cı, -lı, -eden, -edici) son eki eklenerek oluşturulan riya-kâr sözü yaygın olarak ikiyüzlü kimseler için telaffuz ediliyor. Kürtçede riyakar şekli biliniyor. Riyakâr ve sahtekârı çok olan ülkeler çağdaş uygarlık düzeyine erişmede güçlüklerle karşılaşır.