Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Roman

26 Ocak 2022

     ROMAN (I)    İnsan ve toplumu esas alan hayali veya gerçek kişilere dayalı olarak yazılan edebi eser. Aynı karşılıktaki Fransızca roman sözünden. Latince Romanicus (=Roma tarzında) ile XIV. yüzyıl ortalarındaki Fransızca romanz (=Roma tarzı) sözleriyle bağlantılıdır. Fransızca romancer ‘Romanlaştırmak, roman haline getirmek’ karşılığındadır. Fransızca romancier ‘romancı’ demektir.

     ROMAN (II)  Çingene. Bu sözün negatif algılanması nedeniyle çok sonraları Çingenece/Romanca rom (=insan) sözcüğüne istinaden roman tabirinin kullanıldığı sanılıyor.