Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Rota

30 Nisan 2021

     Gemi ya da uçakların gidiş yönleri; izlenen yol. İtalyanca rotta (=gidiş yönü, yol, yön) sözünden. İtalyanca rotaia (=demiryolu), rotare (=etrafında dönmek, döndürmek) sözleriyle bağlantılıdır. Bu sözler Latince rota (=tekerlek, disk, denizde rota) ve rotare (=döndürmek, çevirmek) sözleriyle aynı kökten türetilmiştir. Latince rotare fiilinden kaynaklanmıştır. Fransızca rotation (rotasyon: ‘dönme, dolanma’) ve rotatoire (=dönmeli) sözleri de aynı kökten türetilmiştir. Almanca Route (=yol), Fransızca route (=yol, yön, karayolu, rota), İspanyolca ve Portekizce rota (=yol, yön), Yunanca rota, Sırpça, Hırvatça ve Katalanca ruta. Öte yanda Kürtçe rot (=sırık) sözüyle etimolojik bir münasebet aranabilir.