Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rota

30 Nisan 2021

     Gemi ya da uçakların gidiş yönleri; izlenen yol. İtalyanca rotta (=gidiş yönü, yol, yön) sözcüğünden. İtalyanca rotaia (=demiryolu), rotare (=etrafında dönmek, döndürmek) sözleriyle bağlantılıdır. Bu sözler Latince rota (=tekerlek, disk, denizde rota) ve rotare (=döndürmek, çevirmek) ile aynı kökten türetilmiştir. Latince rotare fiilinden kaynaklanmıştır. Fransızca rotation (rotasyon: ‘dönme, dolanma’) ve rotatoire (=dönmeli) sözleri de aynı köktendir. Almanca Route (=yol), Fransızca route (=yol, yön, karayolu, rota), Yunanca, İspanyolca ve Portekizce rota (=yol, yön), Sırpça, Hırvatça ve Katalanca ruta. Öte yanda Kürtçe rot (=sırık) sözcüğüyle etimolojik ilişki belirsizdir.