Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rötar

13 Aralık 2022

     Gecikme. Fransızca retard (rötar: ‘gecikme’) sözünden. Fransızca retarder (=geciktirmek, ertelemek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca bu yüklem Latince retardāre (=geciktirmek, tehir etmek, engellemek, geriye bırakmak) yükleminden kaynaklanmıştır. Aynı kökten Latince retardātio (=engelleme, mâni olma) sözü kullanılmıştır. Latince tardāre (=geciktirmek, tehir etmek) yüklemine dayanmaktadır. Bu yüklemle bağlantılı olan Latince tardus (=yavaş, geç, geç kalan) sözcüğüne re- (=tekrar, yeniden) ön eki getirilerek türetilmiştir. İtalyanca ritardo, İngilizce ve Katalanca retard.