Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ruh

28 Kasım 2022

     Can, nefes, canlılık; duygu; canlılarda hayatı sağlayan unsur. Arapça revh (=gitmek, geçmek; geniş ve ferah verici olmak)  kökünden geldiği sanılan Arapça rûḥ sözünden. Kimi kaynaklar ‘esinti’ karşılığında Arapça reyh veya riyah sözlerini belirtmektedirler. Evrensel dinlerin kitaplarında da ruh sözcüğüne yer verilmiştir. Eski İbranice roah ve Yeni İbranice roḥ sözcükleriyle bağlantılıdır. Aramicede de ruḥ (=esinti) sözcüğü kullanılmıştır. Latince spiritus ve Brahmanizmde brahm sözcükleri ‘nefes, esinti, rüzgâr ve ruh’ karşılığındadır. FarsçaKürtçe, Tacikçe, Azerice, Kazakça, Kırgızca, ve Tatarca ruh, Uygurca roh, Özbekçe rüh, Türkmence rūh.