Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ruhullah

21 Haziran 2021

     Hz. İsa, İsa peygamber. Müslümanlar Hz. İsa’ya Ruhullah diyor. Arapça rūḥ (=can, nefes, öz) ve illāh (=Tanrı) sözlerinden oluşmuştur. Hz. İsa için Ruhullah karşılığında ‘Tanrı’nın özü’, ‘Tanrı’nın ruhu’ denilmektedir. Arapça rūḥ-u illāḥ (>rūḥu’llâh) sözünden dönüşmüştür. “Âlem hayat-ı nev bulur candan bağışlar dem-be-dem / Enfās-ı Rūhullah’tır gûya  nesim-i subh-dem” (Bākî).