Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rüküş

28 Aralık 2022

     Aşırı süslenmiş, nakışlı, yaldızlı, aykırı, bir o kadar zevksiz giyim tarzı ve bu tarz giyinen kadın.  Arapça raḳş kökü ‘süslenme, süsleme, renkli boyalarla boyama nakışlı veya yaldızlı olma’ ile ilişkilidir. Arapça raḳşā ‘ziynetli, süslü kadın; nakışlı, yaldızlı olma’ karşılığındadır. Arapçada raḳşā’nın çoğul şekli ruḳuş’tur. Türkçede kullanılan rüküş sözü Arapça ruḳuş’tan dönüşmüştür. Bu bağlamda rüküş sözünün Fransızca luxe (lüks: ‘gösteriş, ifrat; şatafat; gereksiz harcama) sözcüğünden dönüştüğünü sanmıyorum. Aksine Latince luxus (=aşırılık, ifrat, sefahat; tantana, debdebe) sözcüğünün Arapça raḳş köküyle etimolojik bir bağlantısının olması mümkündür. Arapçadaki naḳş (=resim, süsleme sanatı) sözcüğü de aynı kökten kaynaklanmış olmalıdır. Arapça raḳş ise Akadca rakāsum (=süslemek) sözünden kaynaklanmıştır. Farsça raḥş (=ışık, parlaklık, gösteriş) sözcüğünün de aynı etimolojik orijinden kaynaklanmış olduğu kanısındayım.