Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum

19 Eylül 2019

    Küçük Asya coğrafyasında genellikle Yunan soyundan olan kimselere Rum denilmiştir. Buna karşılık, Latince Roma adına dayanılarak mücavir ülkelerin Müslüman halkları Roma İmparatorluğu’na tabi olan Türkçe konuşan boyları da Rum olarak telakki etmiştir. Bu coğrafya bir zamanlar Rum diyarı olarak görülmüştür. Rum Selçuklu Devleti (<Devlet-i Selçukiye-i Rumî) adı Anadolu Selçuklu Devleti olarak değiştirilmiştir. Trakya Bölgesine Rumeli denildiği gibi, Sivas ve çevre illere yayılan bir bölge de Rum-İli adıyla anılmıştır. Sonraları, Rumili denilince yalnızca Sivas iline işaret edilmiştir. Ermenilerce Karin diye bilinen bugünkü Erzurum iline Arz-ı Rum denildi. Erzurum adı, bu son adlandırmadan dönüşmüştür. Ünlü birtakım şahsiyetler Rumî lakabıyla anılmışlardır: Mevlâna Celaleddin-i Rumî, Eşrefoğlu Rumî gibi. XVII. yüzyılda Kuzey Batı Anadolu’da Şeyh İsmail-i Rumî bin Ali Tosyevî tarafından kurulan Sünnî tarikatın adı Rumiye idi. Rum adını içeren birçok yerleşim yeri bulunmaktadır: Rumekrek, Rumkale, Rumkavak, Rumelifeneri, Rumelihisarı, Rumelisofu, Rumcuk, Celek-i Rum, Rumkuş, Rumtik, Rumkêğ, Rumdiğin, Rumiye, Rumevlek gibi.

     Eski Türkçe purum, Partça from, Soğdca frwmçik, Pehlevice hrom, Çince fu-lin, Kürtçe hũrım, Osmanlıca urum sözcükleri aynı karşılıktadır. Eski Yunanca Romaikos (= ‘Romalı’), Romaios (= ‘Romalı’), Romaisti (= ‘Roma Dilinde, Latince) sözleri de Rum sözüne yol açmışlardır.