Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Rustik

25 Nisan 2024

     Köy hayatına ilişkin, köy evi ve görünüşünde olan, köy yaşayışını andıran; duvara sabitlenerek üzerine perde takılan ahşap veya ahşap görünümündeki korniş. Türkçede rüstik şekliyle de ifade edilmektedir. Fransızca rustique (rüstik: ‘köy hayatını veren mobilya; dayanıklı; köylü, taşralı, kırsal’) sözcüğünden. Latince rūsticus (=kırsal, köylü) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince rūs (=kır, taşra, kırsal bölge) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latincede rūsticāri (=kırda, köyde yaşamak) yüklemi bulunuyor. Aynı dilde ve aynı kökten rūsticulus (=köylü), rūsticātiō (=kır hayatı) ve rūsticitās (=köylülük) gibi sözcükler de kullanılmıştır. İngilizce ve Romence rustic, İtalyanca rustico, İspanyolca ve Portekizce rústico, Almanca rustikal, Hollandaca rustikaal.