Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat

1 Nisan 2021

     Günün yirmi dörtte biri. Arapça sā’āt kelimesinden alınmıştır. Süryanice sā’at veya şétha, İbranice şa’ah, Farsça sā’at, Ermenice zham, Türkçe sā’at ve Kürtçe saet şekilleriyle dile getirilmektedir. Saat kelimesinin Semitik Dillerden kaynaklanmış olduğu görülüyor.