Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şaban

6 Mayıs 2021

     Arabî ayların Receb ile Ramazan arasında kalan sekizinci ayı. Arapça şa’b (=bölünmek, bölmek, ayırmak, kısımlara ayrılmak, dağılmak) kök kelimesinden kaynaklanmaktadır. Arapçada şa’b sözü aynı zamanda ‘cemaat, tâife, kabile, sınıf, bölüm’ gibi karşılıklara sahiptir. Şa’bân ayı, Receb ile Ramazan aylarını böldüğünden,  şa’bân (=bölen, bölücü, ayırıcı) adını almış olmalıdır. Şa’bân kelimesinin çoğulu şaâbîn veya şuûb’tur. Bu ayda doğan erkek çocuklarına kimileri Şaban adını vermiş.