Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sadrazam

25 Kasım 2022

     Osmanlı devlet teşkilatında başvezir, başbakan, başvekil. Arapça ṣadr (=üst, en yukarı; baş, başkan) ve a’ẓam (=en büyük, pek büyük) sözlerinden türetilmiştir. Sadr-ı a’zam (=en büyük baş), padişahtan sonra gelen en büyük baş oluşu ifade etmektedir. Bu açıdan sadr-ı a’zam sözü aynı zamanda vezir-i a’zam karşılığındadır.