Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Safha

27 Mart 2023

     Evre, merhale, aşama. Arapça ṣafḥa (=aşama) sözcüğünden. Arapça ṣfḥ kökünden kaynaklanıyor. Arapça ṣafḥ (=taraf, yan) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu bağlamda  ṣafḥa sözcüğü Arapçada özgün karşılığıyla her nesnenin yanını, tarafını ifade etmiştir.