Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Safsata

13 Mart 2021

     Gerçeküstü, gerçekleşmesi güç sözler, soyut kurgulamalar, ütopya. Arapça safsata kelimesinden Osmanlıcaya aktarılmıştır. Eski Yunanca sophisteia (=sofistlik, sofistlerin görüşleri) sözünden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca sophisteia sözü Arapçada safsata şekline bürünmüştür. Tıpkı Yunanca philosophia’nın Arapçada falasafiya ve sonrasında falsafiya ve buradan da felsefe şeklinde nihayete varması gibi. Eski Yunancada sophisteia sözüyle aynı kökten türetilen sophistes (=sofist), sóphisma (=ustalık, maharet), sophizo (=bilgili kılmak),  sophisteio (=sofist gibi düşünmek), sophistiao (=sofist olmak), sophistikōs (=sofist gibi) sözleri kullanılmış. Bunların temelinde yine Eski Yunanca sophos (=akilane, ustaca, bilgili) sözcüğü bulunmaktadır.