Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sağdıç

29 Ağustos 2021

     Düğünde damat ve geline yardımcı olan, birçok yerde yalnızca damada kılavuzluk eden. Oğuzca sağ (=akıl, zeyreklik, anlayış) sözüne dayanmış olabilir. Bununla birlikte, Farsça sāq-dūş sözüyle de münesebet aranmaktadır. Bu sözün tıpkı Farsça ber-dūş kelimesine benzer olarak türetilmiş olduğu sanılıyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde sagdıç (=sağdış, dost) sözü aktarılıyor. Brockelmann’a göre saydiç şeklinden dönüşmüş olabilir ve bu takdirde say (=sağlıklı, sadık) sözcüğü temel oluşturmuştur. Räsänen sağdıç kelimesindeki dıç son ekini Türkçenin diyalektlerinde karşılaşılan ‘eş, arkadaş’ karşılığındaki duş (<tuş) sözüyle ilişkilendirmektedir. Clauson sağdıç kelimesinin sağ kökünden geldiğini belirtiyor. Azericede sağdış şekli görülüyor.