Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şahin

26 Kasım 2020

     Kartalgillerden doğana benzeyen yırtıcı bir kuş. Farsça şahin (=şahlara özgü bir çeşit doğan kuşu) sözünden alınmıştır. Türkçeye de geçen şahin sözü, Kürtçe ve Azerice şahin, Tacikçede şohin şekliyle telaffuz ediliyor. Türkçede şahin bakışlı (=sert ve keskin bakışlı), şahinleşmek (=sertlik yanlısı veya savaş taraftarı olmak) deyimleri de kullanılıyor. “Ey şahin bakışlım bülbül avazlım/ Bir eli kadehli bir eli sazlım” (Kul Hüseyin). Şahin kelimesi şahıs adı olarak da kullanılmaktadır.