Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahtekâr

25 Nisan 2021

     Gerçekliğe ve dürüstlüğe bağlı gibi görünerek, aykırı davranmak. Farsça sāḥten (=yapmak, inşa etmek, kurgulamak, bina etmek) fiilinden Farsça sāḥte (=yapılmış olan, uydurulmuş, yalandan, taklit, hazırlanmış veya kurgulanmış olan; doğal olmayan, yapma, sun’î [yapay]) sözü kullanılmış. Farsça sāḥte sözcüğüne Farsça kâr (=-cı, -lı; -eden, -edici) son eki eklenerek sāḥte-kâr (=bir şeyin taklidini yapan, gerçeğe bağlı kalmayan; taklit para basan veya imza atan) sözü kullanılmıştır. Günümüzde sāḥte-kâr denince hayatın her alanında gerçeklere bağlı kalmayıp bağlıymış gibi görünerek başkalarını aldatmak olarak bilinmektedir. Bir toplumda sāḥte-kârlar en çok da halkın duygularını okşayıp kendi cepleri için gayret sarf edenlerdir. Sāḥte-kârlar her türlü hile ve düzenbazlığın içindedirler. Kürtçe seḥte-kar veya seḥte-kâr şekliyle ifade edilmektedir.