Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Şaka

3 Şubat 2022

     Karşısındakini kırmadan güldürmek veya eğlendirmek için söylenen genellikle gerçeğe uygun olmayan söz, latife. Güney Slav Dillerinden Türkçeye aktarılmış olabilir. Bu bağlamda Bulgarca şega ve Makedonca şéga diye biliniyor. VIII. yüzyılda Slavlarla karışan Arnavutlarda aynı karşılıkta şaka deniliyor. Rusçada şutka (=şaka) biçimiyle ifade edilmektedir. Rusça şutka (=şaka) sözünün Güney Slav Dillerinde şega veya şaka şekline dönüştüğü anlaşılmaktadır. Sırpça, Slovence ve Boşnakça şala kelimesi ‘şaka’ karşılığındadır. Farsça şuḥî, Nepalce majāka, Pencapça mazāka, Hintçe mazāḳa sözlerinin şaka sözcüğüyle benzeş oldukları dikkati çekmektedir. O halde şaka sözcüğü Hint-Avrupa Dillerinde şekillenmiştir. Türkçeye yakın dillerde şaka sözcüğü yaygın değildir. Şaka kelimesi İtalyanca gioco (=oyun) sözcüğünden gelmiş olamaz.