Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şakadan

16 Nisan 2022

     Şakacı. Şaka sözcüğüne Farsça -dān (=bilen, bilir) eki eklenerek şaka-dān (=şaka bilir, şakacı) sözü türetilmiştir. Türkçe şakadan şekli ise ‘şaka olarak’ demektir. Şaka sözcüğünün kökeni için bkz. Şaka.