Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sakağı

5 Mart 2024

     Atların üst solunum yollarında görülen ve insanlara da bulaşabilen ölümcül bir hastalık, ruam. Orta Çağ Türkçesindeki sakak (=çene) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Uygurcada da sakak sözcüğü ‘çene’ karşılığındadır. Ancak sakağı sözcüğü Moğolca saķaġu (=ülser, çıban, apse) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kazakça sakau (=tayların boğazında beliren ur), Yakutça sagıa (=hayvanların boğazında çıkan ur) biçimleri biliniyor. Bulgarca saká, Sırpça sakága veya sakágija, Makedonca sakagia biçimleri Türkçeden aktarılmıştır.