Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakal

5 Haziran 2020

     Yetişkin erkeklerde çene ve yanaklarda görülen kılların tümü. Sumerce zag-ga (=çene) sözüyle bağlantılıdır. Sumerce su, Akadca zignum ve zagnum (=sakallı), İbranice zqn köküne istinaden zaqān, Arapça zaqan, Almanca zagel, İsveççe skägg ve Danca skæg, Norveççe skjegg, Macarca Szakáll, Moğolca saḥal, Azerice saggal, Başkırtça haqal, Özbekçe soqol, Kazakça, Kırgızca, Uygurca ve Tatarca saqal, Türkmence zaḥal veya saḥal sözleri ‘sakal’ karşılığındadır. Türkçe ve Türkçeye yakın dillerdeki sakal sözünün Sanskritçe sākhā (=dal) sözüyle bağlantısı da göz ardı edilemez. Hintçe sākhā (=dal) sözünün yanı sıra Kürtçe saqol (=dalları kısa kesilmiş kaba süpürge) sözüyle sakal kelimesi arasında etimolojik bir ilişkinin olduğu görüşündeyim. Ayrıca, Akadca zg, İbranice zq ve Türkçe sk kök harflerinin aynı kökten dönüşmüş oldukları söylenebilir.

     Keçi sakalı, çember sakal, Frenk veya Flemenk sakalı, Yahudi sakalı, Mağrıbî sakalı, çene perdesi sakal, kıvırcık Yunan sakalı, İngiliz sakalı, Roma sakalı, Mezopotamya sakalı, Mısır takma sakalı, Sikh sakalı (kıvrık Hint sakalı) gibi çeşitleri söz konusudur. Bkz. sakol.