Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sakar

22 Mart 2024

     SAKAR (I)  Bir kısım hayvanların, genellikle atların alınlarındaki beyaz leke; elinden sık sık ufak tefek kazalar olan kimse. Bu ikinci karşılık sonradan ortaya sürülmüştür. Bu sözcük ilk karşılığıyla Orta Çağ Türkçesindeki sakar sözcüğünden gelmektedir. Başlarındaki farklı renkten dolayı yaban ördeklerine sakarca denilmiştir.

     SAKAR (II)  Cehennemin adlarından biri. Arapça seķar (=kızıl ateş; cehennem) sözcüğünden. Osmanlıcada saķar biçimiyle ifade edilmiştir. Saķar-maķarr (=cehennemlik) sözü de kullanılmıştır. Bu sözde saķar ‘cehenem’, maķarr ise ‘kararlaştırılan yer’ demektir.