Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakin

13 Şubat 2021

     Bir yerde iskân etmiş olan, yerleşik, yerinde duran. Mecazen uysal, uslu, kendi halinde, ağır başlı. Arapça skn kökünden kaynaklanan sākin (=iskân etmiş olan, yerleşik) sözünden alınmıştır. İskân (=sākin kılma, sâkin etme veya ettirme, yerleştirme) sözü sükûn (=yerleşme, yer değiştirmeme) ile bağlantılıdır. Sükûnet ise sükûn olma durumudur. Skn kökünden gelen başka kelimeler de kullanılıyor. Sākin’in çoğulu olan sekene (<Arapça sakana) ‘sākin olanlar, yerleşik bulunanlar’ demektir. Arapçadaki altı çizili bu sözlerin Akadca šakanūm (=yerleştirmek, yerine bırakmak) kelimesinden gelmektedir. Sākin sözünün müennes şekli sākine‘dir. Kadın adı olarak Sākine ismiyle; Dersim, Harput, Kiğı ve Erzincan yörelerinde daha çok karşılaşılmaktadır.