Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şaklaban

23 Aralık 2021

     Yaptığı basit şakalarla çevresindekileri güldüren. Türkçe şaklak (=geveze, verimsiz veya boş adam, şaka yapan) ve Farsça -ban (=cı, ci, cu) ekinden oluşması mümkündür. Bu birleşmede şaklak sözünün sonundaki k harfi düşmüştür. Yunanca saḥlamàras (=gülünç, akılsız) sözü Türkçeden alınmış gibidir. Türkçedeki şaklak sözü aynı dildeki şakrak (=neşeli, şakacı) sözünden evrilmiştir. Bu değişmede r/l harfleri dönüşmüştür.