Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şaklaban

23 Aralık 2021

     Yaptığı sıradan şakalarla çevresindekileri güldüren. Bir varsayıma göre Türkçe şaklak (=geveze, verimsiz veya boş adam, şaka yapan) ve Farsça -ban (=cı, ci, cu) ekinden türetilmiştir. Bu takdirde şaklaban sözü ‘şakacı’ karşılığında kullanılmıştır. Türkçedeki şaklak sözü aynı dildeki şakrak (=neşeli, şakacı) sözünden evrilmiştir. Şaklaban sözünün Türkçe şaklamak (=’şak’ diye ses çıkarmak) yüklemindeki şakla sözüyle ilişkisi belirsizdir. Bununla birlikte bir başka varsayıma göre Yunanca saḥlamàras (=densiz) sözü şaklaban‘a yol açmış olabilir. Bu bağlamda, Yunanca sáḥla (=saçma, zırva), saḥlamára (=münasebetsizlik, saçmalık, zırvalık), saḥlamáras (=densiz), saḥlamarizo (=saçmalamak), saḥlas/saḥlós (=sevimsiz, aptal) gibi sözler kullanılıyor. Türkçedeki şaklaban sözünün Yunancadaki bu sözlerle bağlantısı belirsizdir.