Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sako

13 Ağustos 2020

     Elbise üstüne giyilen ve kısa paltoya benzeyen bir çeşit üst giysi. Akkadca saqqum (=çuval, harar, heybe, torba, mide) sözünden kaynaklanıyor. Eski Yunanca sákkion (=küçük çanta, kese, torba) ve sákkos (=keçi kılından yapılma kaba kumaş) sözleri Akadca saqqum’dan dönüşmüştür. Latince saccus (=çuval) kelimesi, Eski Yunanca sákkos ile bağlantılıdır. İtalyanca sacca veya sacco (=çuval, torba, heybe, keçe, kese) sözü de aynı kökten geliyor. İbranice şaq kelimesi de aynı karşılıktadır. ‘Çuval’ veya ‘çanta’ karşılığında Fransızca sac ve İngilizce sack sözleri telaffuz ediliyor. Ermenice parsak (=çanta, torba, paket) sözünü de bunlarla ilişkilendirebiliriz. Bir zamanlar Elazığ’da Ermenilerin yoğunlukta bulunduğu bir mahalleye Sako Mahallesi deniliyordu. Cumhuriyet döneminde adı değiştirilerek Mustafapaşa Mahallesi adıyla resmileştirildi. Oysa, Elazığ (<Elaziz) ahalisi Sako adını kullanmaya devam ediyor. Bu yörede ‘palto’ya sako deniliyor. Ayrıca, Doğu Ortodoks Kilisesi piskoposlarının ayin esnasında giydikleri tunik şeklindeki işlemeli üst giysi de sakkos adıyla telaffuz ediliyordu.