Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakol

6 Nisan 2020

     İri süpürge. Türkçede sakkol ya da saḥevel şekilleri görülmektedir. Elazığ’ın Ağın yöresinde sakkol ya da saḥavül, Hozat dolaylarında sahbil, Artvin havalisinde sakavil, Erzincan ve Erzurum yörelerinde sakavul; Sarıkamış, Selim ve Çıldır ilçelerinde Sakkavul sözleri ‘çalı süpürgesi’ karşılığında bilinmektedir. Kürtçe saqol sözü ‘ılgın ya da söğüde benzer bodur bir ağaçtan yapılan kaba süpürge’yi ifade etmektedir. Kürtçede sakol sözü ise ‘çelimsiz, züğürt’ demektir. Etimolojik açıdan sakol sözünün sakal sözüyle aynı kökene dayanmış olabileceği kanısındayım. Sanskritçe ve Hintçe śākhā (=dal), Rusça soḥa (=saban) ve ŝëtka ya da şçötka (=fırça, süpürge, saç fırçası) diye belirtilmektedir. Kırgızca şotke, Uygurca ve Özbekçe çötka, Kırgızca şotke, Tatarca ve Başkırtça şçötke sözleri ‘fırça’ karşılığındadır. Buna karşılık, Kazakça ve Özbekçe soka, Kırgızca soko, ‘saban’ karşılığındadır. Saban, ağaç dalından yapıldığından, Sanskritçe śākhā (=dal) sözünden kaynaklanmıştır.