Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sal

18 Haziran 2020

     Yıl, sene. Osmanlıcada sal sözü yaygın olarak kullanılıyordu. Farsça/Kürtçe sāl (=yıl, sene) sözünden alınmıştı. Avestaca sareda, Pehlevice, Partça, Farsça, Kürtçe, Afganca, Beluçça ve Sindice sal, Hintçe saal, Tacikçe sol, Pencapça sala sözleri ‘sene, yıl’ karşılığındadır. Sal sözünün evveliyatında Hurrice sawala ve Urartuca sale sözleri bulunuyordu ki, bu sözler de ‘sene’ veya ‘yıl’ demekti. Osmanlıcada sāl-i hāl (=bu sene), sāl-be-sāl (=yıldan yıla), sāl-dide (=yaşlanmış, yıllanmış; gün görmüş, tecrübeli), sāl-ḥurde (<sāl-ḥorde: ‘seneleri yemiş; eskimiş, kocamış) ve sāl-nāme (=yıllık) sözleri kullanılıyordu. Bkz. Salname.