Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Salça

4 Nisan 2020

     Yemeklere tat vermesi için konulan domates ya da kırmızı biber ezmesi. ‘Tuz ya da tuzlu su’ karşılığındaki Latince sal ya da salis sözleriyle ilişkilidir. Latincede salsus (=tuzlu), salsamentum (=tuzlu balık), salinum (=tuz kileri), salillum (=küçük tuz kileri), salinae ya da salinarum (=tuzla), salarius (=tuza ait) sözleri bilinmektedir. Yunancadaki sáltsa (=sos, salça) sözündeki sal hecesi Latincedeki sal (=tuz) sözüyle bağlantılıdır. Anadolu’da Rumcada da kullanılan sáltsa sözünden Türkçeye intikal etmiştir. İtalyanca, İspanyolca ve Katalanca salsa sözü de salça karşılığındadır. Çince shā si, Gürcüce sousi, İskoç Galcesinde sauce sözleri ‘salça’ olarak dile getirilirken, Fransızca salage ya da salaison ‘tuzlama’ ve salure ise ‘tuzluluk’ diye bilinmektedir.