Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Salep

2 Şubat 2021

     Salepgillerden bir bitki, bu bitkinin yumru halindeki köklerinden elde edilen toz ve bu tozdan yapılan içecek. Salebin diğer adı, Batı’dan alınma orkide’dir. İbranicede orkideye saḥleb deniliyor. Arapça saḥlab şekli de ‘orkide’yi ifade ediyor. Aynı karşılıkta Farsça saaleb diye biliniyor. Salepgiller (orchidaceae) familyasını oluşturanlara orkide deniliyor. Ayrıca orkide familyasının binlerce çeşidi bulunmaktadır. İngilizce orchid, Fransızca orchidée denilen salep, Yunancada hem salépi hem de orḥidéa sözleriyle ifade ediliyor. Yunanca órḥis (=erbezi, husye) sözcüğüyle ilişkilidir. Çünkü orkide çiçeğinin kökünden çıkan yumruları tıpkı ‘husye’yi yani ‘testis’i andırdığından orkide adıyla anılmıştır.

     Latince orchidium (=erbezi, husya, testis) kelimesi de biliniyor. Arapçada ‘tilki’ karşılığındaki sa’leb sözü yine Arapçada ‘orkide’ye verilen ḥuṣa’s-sa’leb (=tilki hayaları) sözünden kısaca sa’leb (=tilki) sözü geriye kalmış. İbranicede ‘tilki’ye şual deniliyor. Semitik Dillerde ‘tilki’ karşılığındaki bu ve benzer sözlerin kökeni bana göre, Akadcaya dek varıyor. Akadca šēlebum veya šēlebtum kelimeleri ‘tilki’ karşılığında telaffuz edilmiş. Böylece, bugün ifade ettiğimiz salep sözünün evveliyatında Akadca šēlebum ve šēlebtum kelimelerinin olduğu görülüyor.

     İspanyolca salep, Portekizce salepo, Arapça salep veya sahlab, Farsça sè’lèb veya salep Arapçada nebat as-salab (=tilki otu) sözleri de kullanılmıştır.