Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Salih

16 Eylül 2020

     Uzlaşır, uyar, yakışır, barışır. İnsanlar arasında ırk, dil ve din ayrımı olmasına karşı çıkan barışçıl kimse. Arapça ṣulḥ (=barış) sözüyle ilişkili olan Arapça ṣalāḥ (=barış ve huzur, iyileşme) kelimesinden dönüşmüştür. Arapça ṣāliḥ sözünün müennes şekli ṣāliḥa’dır. Bu nedenle, Salih erkek, saliha ise kadın adı olarak görülüyor. Bkz. Sulh.