Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Saliha

16 Eylül 2020

     İnsanlar arasında ırk, dil ve din ayrımı yapılmaması için barışın egemen olması yönünde çaba harcayan hanımefendi. Arapça ṣulḥ (=barış) kelimesinden türetilmiştir. Aynı kökten türetilmiş olan Salih erkek, Saliha kadın adlarındandır. Arapça ṣāliḥa‘nın çoğul şekli ṣāliḥāt‘tır; ṣāliḥat-ı nisvan ‘barış yanlısı kadınlar’ olarak bilinir. Bkz. Sulh.