Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sālim

15 Temmuz 2020

     Arapça sālim (=çevresiyle barışık olan, barıştan yana) kelimesinden Osmanlıcada selim şekliyle de telaffuz edilmiş. Zamanla ‘sağlıklı ve güvenli’ karşılığı da ‘barışık olan’a eklenmiştir. Sağ sālim sözü bu açıdan dile getirilmiş. Sālim kelimesi, şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. Sālim adının müennes şekli Sālime‘dir. Sālim adının kökeni için bkz. Selam.