Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Salise

29 Ocak 2023

     Üçüncü, saniyenin altmışta biri; bir zamanlar binbaşılık derecesinde bir rütbe. Arapça s̱ālis̱e (=üçüncü) sözünden alıntıdır. Bu söz İbranice salis (=üç) sözcüğüyle aynı köktendir. Bu sözcük ‘üç’ karşılığındaki Akadca šalaš veya šalaša kelimelerinden kaynaklanmıştır. Bkz. Salı.