Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şalvar

19 Şubat 2021

     Uçkurla büzülüp bele bağlanan geniş ve bol bir çeşit pantolon. Farsça şelvār sözünden alınmıştır. Farsça şel (=bacak, baldır, uyluk) ile -wār, -wāre, -wer (=giymek) son ekinden oluşmaktadır. Bu son ek Avestaca vara, Pehlevice bar (>Dastbar gibi) şeklinde beliriyor. Ayrıca ‘bir şeyi üstlenen’ karşılığında da -var son eki kullanılmıştır. Ümit, ümitvar (<Farsça umētvar); Ermenicede -ber; usaber ve bazen de avor (>lusavor) olmaktadır. Kürtçe şalwal, şelvār veya şarvāl, Ossetçe salbaro, Afganca ve Beluçça şalvar şekliyle biliniyor. Türkçeye yakın dillere de intikal ettiği görülüyor. Uygurca ve Azerice şalvar, Özbekçe çàlvàr, Kırgızca şalbar ve Türkmencede calbar diye telaffuz edilmektedir.