Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şalvar

19 Şubat 2021

     Uçkurla büzülüp bele bağlanan geniş ve bol bir çeşit pantolon. Farsça şelvār sözünden alınmış. Farsça şel (=bacak, baldır, uyluk) ile –wār, –wāre, –wer (=giymek) son ekinden oluşmaktadır. Bu son ek, Avestaca vara, Pehlevice bar (>Dastbar gibi) diye beliriyor. Ayrıca Bir şeyi üstlenen karşılığında da –var son eki kullanılmış. Ümit, ümitvar (<Fars. umētvar); Ermenicede –ber; usaber ve bazen de avor (>lusavor) olmaktadır. Kürtçe şalwal, şelvār veya şarvāl, Ossetçe salbaro, Afganca ve Beluçça şalvar şekliyle biliniyor. Türkçeye yakın dillere de intikal etmiş. Uygurca ve Azerice şalvar, Özbekçe çàlvàr, Kırgızca şalbar ve Türkmencede calbar diye telaffuz edilmektedir.