Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Yeli

15 Haziran 2020

     Güneyden esen sıcak, kuru, tozlu; bitkileri kavuran, insanları sersemleyen ve yaralayan bir yel çeşidi. Bu nedenle ‘yara’ karşılığındaki Akadca sūmmum veya simmum sözlerinden kaynaklandığı kanısındayım. Akadca bu sözler Sumerce sa (=yara) sözüyle bağlantılıdır. Arapça sām (=sersemleme, sersem olmak) ve sām (=katılık, sertlik ve kuruluk), assam (=sert, güç; tahammül edilmez), assam’ın çoğulu summ ve summān kelimeleriyle ilişkilidir. Arapça summūm (=yelin yaralaması, kavurması) kelimesinden sāmm (=yaralayan, kavuran) sözüne varılmış olmalıdır. Süryanice şmon (=sam yeli), Ermenice simoon, Fransızca simoun, İngilizce simoon, Farsça bad-ı semūm (=sam yeli) sözü Osmanlıcada kısaca semūm olarak da kullanılıyordu. Kürtçe semûr kelimesi ‘sam yeli’ diye biliniyor.  Âşık Daimi, “Eser sam yelleri dal yarelenir” dizesinde bu yelin özelliğini ifade ediyor.