Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Saman

19 Kasım 2021

     Parçalanmış ekin sapları. Kaşgarlı’nın sözlüğünde aktarıldığı üzere Çiğilce saman sözünden. Kıpçakça, Kırgızca, Uygurca ve Azerice saman, Özbekçe sàmàn, Türkmence sāman, Kazakça saban. Clauson, saman kelimesini Farsçasaman (=yonca)” sözüne bağlamaktadır. Farsça bu söz Akadca šammum (=ot, yonca) sözüyle bağlantılıdır.