Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şamar

20 Temmuz 2021

     Tokat, sille, şaplak, patak. Sumerce sum (=tokat, şamar) sözcüğüne dayanmış olabilir. Akadca meḥşum veya miḥşum sözüyle ifade edilmiştir. Bununla birlikte bu sözün kökeni sarih bir şekilde belirmemiştir. Şemseddin Sami ‘açık avuçla yani el ayasıyla vurulan tokat, sille’ karşılığında şamar sözünü aktarmıştır. Mütercim Âsım Efendi’nin “Burhān-ı Katı” sözlüğünde geçen şāmār sözü ‘tokat’ karşılığında açıklanmamıştır. Belirtilen yerde şāmār için “Mecusîlerden bir oymak” denilmektedir. (Mütercim Âsım Efendi, “Burhān-ı Katı”, İstanbul 2009, TDK Yn, s.709). Kürtçede şemar şekli görülüyor. Türkçeye yakın dillerde şamar sözü kullanılmıyor.