Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şamdan

12 Eylül 2020

     Üzerine mum yerleştirilen aydınlatma aracı. Farsça şem (=mum) ve –dan (-lık, -lik, -luk, -lük) ekiyle oluşturulan şemdan (=mumluk) kelimesindeki şem ön eki Semitik Dillerden Farsçaya geçmiş olabilir. Arapça ve Farsça şem (=mum) sözü Sumerce šembuluğ (=çam reçinesi) kelimesindeki şem ön hecesiyle ilişkilidir. Sumercede şem aynı zamanda ‘temiz’ diye biliniyordu. Eski Ön Asya kavimleri ateşi, ışığı bir arınma vasıtası olarak gördükleri gibi temizlik unsuru da saymışlardır. Bu nedenle, Zerdüştilikte de ateş bir arınma aracı diye algılanmıştır. Çünkü ışık, gerçeği ve gerçek olmayanı, olanı ve olmayanı, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayrıştırması nedeniyle, insanların ışık aracılığıyla hakikati ve gerçekliği kavramasını sağlayan bir mukaddes fiziksel olgu sayılmıştır. Akkadca šamšum (=Güneş) ve ilšamaš (=Güneş Tanrısı)  sözlerindeki šam kök unsuru ışığı, aydınlanmayı, yanmayı, alevlenmeyi belirtmektedir. Tacikçe ve Özbekçe şamdon, Türkmence şemdan, Kazakça şamdal, Kırgızca şam veya şamdal, Uygurca ve Azericede şamdan diye biliniyor.