Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sanal

20 Şubat 2023

     Gerçekte var olmayıp var olduğu sanılan, farazi. Türkçe sanmak yükleminin san köküyle ilişkilidir. San köküne bir şeye dayanmayı ifade eden -al eki eklenerek türetilmiştir. Sanıya dayalı oluşu ifade etmektedir.