Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sancı

21 Aralık 2023

     İç organlarda batma veya saplanma şeklinde beliren şiddetli ağrı. Orta Çağ Türkçesindeki sanç (=dürtmek, sokmak) sözcüğüyle bağlantılı olan sançıt ([hançer, kılıç, kama ile] katledilmek, vurulmak, delinmek) sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kürtçe sınc (=çalı, diken) ve Türkçe sancak sözcükleriyle aynı köktendir. Türkçe sancımak ‘batar veya saplanır gibi ağrımak’ karşılığındadır. Yine aynı kökten Kürtçe sıncık (=küçük çalı veya diken) sözcüğüyle de ilişkilidir. Uygurca sancık, Azerice ve Türkmence sancı, Kazakça şanşuv, Tatarca çänçü, Özbekçe sänçıḳ sözcükleri ‘ağrı’yı ifade ediyor.