Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandık

22 Ağustos 2019

     İçinde çeşitli şeyler saklamaya ve taşımaya yarayan tahtadan yapılma dört köşeli ve kapaklı ev eşyası. Sandık sözcüğünün Arapça sanduk şeklinden Türkçeye geçtiği sanılmaktadır. Kumanlar sunduq diyorlardı. Eski Ruslar sunduk şeklini kullanıyorlardı. Arapçaya Aramice snduqa şeklinden intikal etmiş olabilir. Süryaniler de “snduqa”yı biliyorlardı. Bu sözcük, zamanla sanduka şekliyle Türkçede de yer almıştır. Ermenice sandıg/sınduk şekli yakın çevresine de yayılmıştır. Azerice sandıg, Tatarca sondık, Uygurca sanduk, Özbekçe sändık; Türkmence, Kazakça ve Kırgızca sandık şekliyle telaffuz edilmektedir. Kürtçe sandıq Farsçada da bilinmektedir.

  Türkçede sandık sözcüğüne dayalı olarak kamu kuruluşlarında çalışanların sosyal güvenliğini esas alan birtakım kuruluşlar bulunmaktadır: Emekli Sandığı, Ölüm Sandığı, Emniyet Sandığı gibi. Seçimlerde oy kullandığımız seçim sandığı, gelinlerin kullandığı çeyiz sandığı gibi başka sandık çeşitleri bulunmaktadır.