Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sanem

21 Aralık 2022

     İkon, kutsanan güzel sanat eseri. Mecazen çok güzel kadın. Arapça ṣanem (=ikona) sözünden. Aramice şalem şekliyle aynı karşılıkta ifade edilmiştir. Akadca şalmum (=heykel, yontu, dikilitaş, resim) sözcüğüne dayanırken, Akadcaya Sumerce alam (=heykel, resim) sözcüğünden intikal etmiştir.