Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sansar

28 Aralık 2021

     Postu değerli bir kısım etçil hayvanların ortak adı. Kaşgarlı’nın sözlüğünde sarsal (=sansar, samura benzer bir hayvancık) şekliyle belirtilmiştir. Kıpçakça savsar (=sansar, bir kürk hayvanı) şekli Kıpçakça savsa (=kendini göstermeden gizlice sıvışmak) sözüyle bağlantılı olabilir. Sansar (=bir kürk hayvanı) sözü sehven Sanskritçe samsara (=varlığın devamı) kelimesine bağlanmıştır. Oysa Eski Hint Dillerinde sansar karşılığında samsara sözüyle karşılaşmadım. Orta Çağda Türkçede görülen sansar şeklindeki bir başka söz bulunuyordu. Bu kelime Sanskritçe samsara (=mevcudiyetin deveranı) sözünden aktarılmıştır. Bir hayvan türü olan sansarla bir ilişkisi söz konusu değildir. Yukarı Fırat Bölgesinde karşılaştığım kadın şahıs adlarından Şuşar adının ‘samur’ veya ‘sansar’ karşılığında ifade edilmiş olması mümkündür. Kazakça suvsar, Moğolca suusar veya susar, Tatarca susar, Uygurca sösär, Özbekçe savsar, Kırgızca susar, Başkırtça husar.