Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sansasyon

15 Nisan 2021

     Birçok kimse üzerinde uyandırılan etkileyici heyecan. Fransızca sensation (sansasyon: ‘duygulanma, duyma, ihsas; heyecan, hayret) sözcüğünden aktarılmıştır. Fransızca sensationnel (sansasyonel: ‘heyecan uyandıran; olağanüstü, şaşırtıcı, eşsiz), sens (sans: ‘duyu, his; duygu’) ve sense (sanse: ‘sağduyulu, akla yatkın, makul’) sözcükleri de aynı köktendir. Latince sensus (=duygu, duyum, duyma, his), sensatus (=sağduyulu) ile bağlantılı sensationem ve sensatio sözcükleri kullanılıyor. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren felsefede bir akım olarak sensüalizm belirdi. Bu sözcük Fransızca sensualisme (=duyumculuk) sözcüğünden alınmıştır.  Sensüalizm sözü de sansasyon ile aynı etimolojik temele dayanmaktadır.