Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sansasyon

15 Nisan 2021

     Birçok kimse üzerinde uyandırılan etkileyici heyecan. Fransızca sensation (sansasyon: ‘duygulanma, duyma, ihsas; heyecan, hayret) sözünden aktarılmıştır. Fransızca sensationnel (sansasyonel: ‘heyecan uyandıran; olağanüstü, şaşırtıcı, eşsiz), sens (sans: ‘duyu, his; duygu’) ve sense (sanse: ‘sağduyulu, akla yatkın, makul’) sözleri de kullanılıyor. Latince sensus (=duygu, duyum, duyma, his), sensatus (=sağduyulu) sözleriyle bağlantılı sensationem ve sensatio kelimeleri telaffuz edilmiştir. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren felsefede bir akım olarak sensüalizm belirdi. Fransızca sensualisme (=duyumculuk) kelimesinden kaynaklanmış ve yayılmıştır.  Sensüalizm sözü de sansasyon ile aynı etimolojik temele dayanmaktadır.