Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Santur

30 Aralık 2021

     Tokmaklarla çalınan ve kanuna benzeyen bir tür telli çalgı. Farsça sentūr sözünden. Sumerce pan.tur (=bir müzik aleti, tambur) sözüyle bağlantılıdır. Sumerce pan/pana (=yay, kemen) ve tur (=küçük) sözcüklerinden türetilmiştir. “Santur mu istersin saz mı istersin / Ördek mi istersin kaz mı istersin” (Karacaoğlan). Ermenice ve Arapça santur, İngilizce santour, Arnavutça samtur. Ayrıca bkz. Tambur.