Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şapka

1 Ekim 2019

     Önü siperli bir tür başlık. Siperi şemsli serpuş diye de biliniyordu. Makedoncada šapka ve Bulgarcada czapska, şapka şeklinde yer etmiştir. Rusça şapskoy, Ukraynaca şaps’koho, Romence czapska şekilleriyle karşılaşmaktayız. Öyle anlaşılıyor ki, Başta Fransızca olmak üzere bir kısım Batı Dillerindeki şapo sözcüğü, Slav Dillerindeki -ka küçültme ekine uygun olarak şapo-ka> şap(o)ka (şapka) şekline dönüştürülmüştür. Batı Dillerine de temel oluşturan Latince capa/cappa (=başlık) sözcüğü, Fransızcada chapeau (şapo) şekliyle yerleşmiştir. Kürtçedeki şapka sözü, Türkçe üzerinden intikal etmiştir.

     Farsça kullah, Tacikçede kuloh ve Türkçede küllah olarak kullanılmıştır. Bursa mebusu Sakallı Nureddin Paşa’nın aksi yöndeki kanun teklifi reddedilerek; şapkanın takılmasını buyuran ve kabul edilen 25 Kasım 1925 tarihli kanunun 1. maddesi gereğince şapka takılması zorunlu kılınmıştır.