Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şapşal

12 Eylül 2020

     Anlayışı kıt, şaşkın, aptal, beceriksiz. Aynı karşılıktaki Yunanca sapsalos sözüyle ilişkilidir. Bu sözün de Eski Yunanca sálos (=çalkantı, çırpıntı, sarsıntı) kelimesiyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Sonraları Yeni Yunancada salos sözü ‘divane’ karşılığında dile getirilmiş. Eski Yunanca saleio (=sarsmak), salákon (=kasıntı, yüksekten atan) sözleri de aynı kökten türetilmiştir. Yunanca tsapatsoulis (=özensiz) sözüyle de bir münasebetin olduğunu sanıyorum. Bu açıdan Rumcada çaproman veya çaprono ‘şaşılama’ karşılığında kullanılmış. Aynı kökten Rumca çapros sözü ise ‘şaşı’ diye biliniyordu.  Yunanca sapsalos kelimesindeki sap ön hecesi ise Eski Yunanca sapros (=bozuk) ile ilişkili görünmektedir. Yunanca sapsalos sözü, bir sarsıntı sonucu davranışları bozulan kimseyi ifade etmiş olmalıdır. Anadolu Türkçesi dışında Türkçeye yakın dillerde şapşal ve benzeri bir söz kullanılmamaktadır.