Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sare

23 Şubat 2021

     Bir kadın adı. Hz. İbrahim’in eşi. ‘Üstün olmak, güçlü olmak’ karşılığındaki İbranice sara(h) fiilliyle ilişkilidir. Sara ‘üstün olan/güçlü olan’ demektir. Zamanla ‘iktidar erkini elinde tutan’ veya ‘prenses’ karşılığında ifade edilmiştir. İbranice kaynaklı olarak Hindistan kadınlarının giydiği bir çeşit giysiye sari denilmiş. Söz konusu giysi prenseslere özgü olduğuna binaen sari adıyla belirtilmiş olmalıdır. Sarah ve Sara şekli İbranilerce kullanılmış. Tüm evrensel dinlerde Sara, Sarah, Sare, Sarê şekilleriyle bilinen bu kadın adı bir azize kadın olarak algılanmıştır. Kürtlerde de Sare veya Sarê kadın adı mevcuttur: “Sarê tu Sara mın î/ Delalê tu Sara mın î” (=Sarê sen benim Sara’msın/ Sevgili sen benim Sara’msın). İbranicede sarai (=hanımım) sözü de telaffuz edilmektedir. Araplarda Sara, Kürtlerde ve Türkmenlerde Sare şekli yaygındır. Tarihte Musevî Türkler ve Musevî Kürtlerde Sare adı daha çok kullanılmıştır.