Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sarfınazar

13 Mart 2022

     Dikkate almama, hesaba katmama, vazgeçme. Arapça ṣarf (=harcama, gider; döndürme, çevirme) ve naẓar (=bakma, göz atma, göz değme) sözcüklerinden türetilen ṣarf-ı naẓar  (=vazgeçme) sözünden alıntıdır. Kürtçe serfinezer, Farsça sarf-ı nazar.